Nordic Transport Logo

Om Nordic Transport

Intervju med James Edberg, Försäljningschef

Nordic Transport levererar vad som helst i rätt tid och på rätt plats. Tack vare en kombination av speditörer, lager och transporter erbjuds ett komplett logistikkoncept med skräddarsydda lösningar. Det kan vara en utmaning eftersom godset kan variera från mindre paket till en större maskin för tillverkande industri.

Nordic Transport är ett distribution- och transportföretag med kontor i Hisings Backa i Göteborg med en terminal på 1 500 kvadratmeter som är kameraövervakad med hög säkerhet, varifrån två trafikplanerare jobbar. I Halmstad finns ytterligare ett säkerhetsklassat lager som ligger intill E6:an och som både används som tillfälligt lager och till företag som valt att lägga hela sitt lager där.

Bolaget jobbar bland annat med offentligt upphandlade uppdragsgivare, som t ex Mölndal, Kungsbacka, Vänersborg och Ale kommun.

– Vi hjälper till med allt från transport av styckegods, mat- till flyttuppdrag och kunderna uppskattar att bara behöva ha en transportpartner för alla typer av transporter. Vi är bra på att bygga kostnadseffektiva transportlösningar som uppfyller kraven och önskemålen som kunden ställer. Vi försöker vara lyhörda, flexibla och transparanta i dialogen med våra kunder säger James med ett leende.

– Vi på Nordic Transport är problemlösare, som fixar de transporter som kunderna efterfrågar, säger James Edberg.

Det ställer stora krav på hög servicenivå till bra priser vilket möjliggörs med personalens kunskap och kompetens. Samtidigt knyter Nordic Transport ihop verksamheten för flera företag i gruppen, vilket gör att de kan erbjuda kunderna tjänster på ett större område.

– Vårt egna distributionsområde täcker en stor del av södra Sverige med helt egna fordon och anställd personal, vilket gör att vi kan leverera en hög kvalité och service. På de orter vi inte själva finns på har vi partners, vilket gör att vi täcker hela Sverige och de nordiska länderna, säger James Edberg och konstaterar ”Vi kan alltså köra var som helt, när som helst”.

Intervju med Jennie Rossing, Åkerichef

Nordic transport kör allt möjligt gods från Halmstad till Göteborg, Borås, Småland och Skåne, men en stor del är livsmedel. Med kunder som Martin & Servera, Lidl och Arla är det inte en överdrift att säga att mycket av det som vi köper i affärerna i södra och västra Sverige transporterats med en av företagets många lastbilar. Och det är en kylkedja som börjar hos kunden och slutar i kylen eller frysen hos konsumenterna.

– På så sätt är vi lite samhällsbärare med våra transporter eftersom alla behöver ha mat på bordet, oavsett om det är bra eller dåliga tider, säger Åkerichef Jennie Rossing.

Tempererade transporter med livsmedel ställer höga krav på trafiken med obruten kylkedja för att säkerställa högsta möjliga kvalitet. Nordic Transport har specialtillverkade lastbilar i olika storlekar som är anpassade efter uppdraget och chaufförerna har både den kunskap och erfarenhet som krävs.

Jennie Rossing började själv jobba som chaufför, något som underlättar planeringen.

  • Vi har dagliga linjetransporter från Halmstad till Göteborg, Borås, Småland och Skåne och omlastningsmöjlighet i både Göteborg och Halmstad, så det blir många stopp på en dag, säger Jennie Rossing.